Ưu Đãi Đặc Biệt

Only 129.000VND++/glass

Soursop Juice with Honey, Yogurt and Milk
Coconut and Kumquat Juice with Jelly

 

~ 100,000 - 120,000VND++/item

@ Cung Dinh Restaurant, Paradise Coffee Lounge, Vertical Garden

A complimentary dessert for guests using breakfast at Cung Dinh Restaurant, Vertical Garden or Paradise Coffee Lounge!
Applied on Monday morning!

Chọn một trong 5 combo Business Lunch tại Nhà hàng Tầng trệt

Chỉ 269.000đ ++ / combo

Đối với khách phòng, hiểu được sự mệt mỏi sau một chuyến đi dài sẽ làm quý khách không còn...

COMING SOON!!!