Ưu đãi dịch vụ Khoẻ và Đẹp

Đối với khách phòng, hiểu được sự mệt mỏi sau một chuyến đi dài sẽ làm quý khách không còn sức để tiếp tục cuộc hành trình, dịch vụ Sức khoẻ và làm đẹp sẽ phục vụ tận tình để giúp quý khách nhanh chóng hồi phục sức khoẻ của mình.