Tour nguyên ngày

Có 7 sự lựa chọn cho quý khách:
Fullday-tour 1 (VN)

Fullday-tour 2 (VN)

Để biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ

Tel.: (8428) 38292 185 hoặc (8428) 3829 3115 – Extension: 7721.

Email: tourdesk@rex.com.vn