KHÔNG GIAN VĂN HÓA HỒ CHÍ MINH

TƯỞNG NHỚ VỊ LÃNH TỤ VĨ ĐẠI CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM

“Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” được đặt ở vị trí trang trọng tại khách sạn và là không gian mở để Đảng viên, công đoàn viên, đoàn viên Đoàn thanh niên, toàn thể người lao động và các khách hàng, đối tác của khách sạn Rex dễ dàng tìm hiểu thông tin thông qua các buổi sinh hoạt, buổi họp, kết nạp đảng viên của các chi bộ, dễ dàng tiếp cận, tìm hiểu và thấm nhuần lời dạy học tập và làm việc theo tấm gương, đạo đức phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thông qua nhiều hình ảnh, hàng trăm quyển sách, tư liệu quý về Bác Hồ.

Được sự chỉ đạo, lãnh đạo của Đảng ủy Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn TNHH MTV, Đảng ủy khách sạn Bến Thành (Rex) đã thực hiện việc xây dựng “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” ngay trong khách sạn bao gồm những nội dung như:

-Phòng thờ Bác Hồ trang nghiêm

-Sân khấu, cờ đảng, cờ nước, chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh…

-Một số hình ảnh tiêu biểu gắn liền với cuộc đời và sự nghiệp của Bác.

-Khu vực trưng bày sách, tài liệu về Bác.

-Hình ảnh các hoạt động của Bác

-Mô hình nhà sàn nơi ở và làm việc của Bác.

 

DHH_5446

 

Việc xây dựng “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, giới thiệu về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tăng cường công tác giáo dục, bồi đắp nền tảng đạo đức, văn hóa, góp phần nâng cao nhận thức sâu sắc của cán bộ, đảng viên, người lao động, tôn vinh những cống hiến vĩ đại của Người đối với đất nước cũng như thế giới.

 

Thông qua xây dựng mô hình, Đảng ủy khách sạn Bến Thành (Rex) phát động sâu rộng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong mỗi cán bộ, đảng viên, người lao động để việc học tập và làm theo Bác trở thành nếp sống, lan tỏa trong đời sống hằng ngày cũng như trong công việc.

 

Link youtube: “Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh”